RESERVERING, BETALING EN ANNULERING

Weda Reef and Rainforest Resort en Divers Lodge Lembeh hebben de volgende reserveringsvoorwaarden en wijze van betaling en annulering. Door bij ons te boeken gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 • De prijzen op onze website kunnen veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De prijzen zijn in IDR (Indonesische Rupiah). De bedragen worden ook vermeld in EUR en USD.  Deze bedragen zijn echter alleen maar een grove indicatie om een indruk te geven van de kosten. Ze zijn gebaseerd op de wisselkoers van 1 Januari 2015 met een koers van EUR 1, – = IDR 15.000 en USD 1 = IDR 12.500.  Op Wisselkoers Bank Mandiri onder “BUY” vindt u de koers die wij hanteren. De offerte en rekening die we u sturen zal in IDR zijn, met daarbij de bedragen in EUR, berekend aan de hand van de wisselkoers van dat moment.
 • Om de reservering vast te leggen vragen wij u een aanbetaling van EUR 100, – per persoon te doen. Deze aanbetaling zou binnen 7 dagen nadat u de rekening ontvangen hebt op onze bankrekening moeten staan. Dit bedrag wordt uiteraard verrekend met de resterende betaling.
 • De resterende betaling (is totale som minus de aanbetaling) zou niet later dan 30 dagen voor uw aankomstdatum op onze rekening moeten staan.
 • Indien u het risico van een stijging van de IDR wilt uitsluiten, raden wij u aan het volledige bedrag direct bij uw boeking over te maken.
 • Indien u er de voorkeur aan geeft het resterende bedrag 30 dagen voor aankomst te betalen, sturen wij u 35 dagen voor aankomst een rekening met het bedrag in IDR en het equivalent in EUR, berekend aan de hand van de koers van dat moment.
 • Bij een boeking van minder dan 30 dagen voor aankomst, kunnen we de reservering pas garanderen als het volledige bedrag op onze rekening is aangekomen.
 • Alle overmakingskosten buiten Indonesië zijn voor rekening van de gast.
 • Na ontvangst van de volledige betaling sturen wij u een voucher. Gelieve deze voucher in digitale of gedrukte vorm mee te brengen.
 • In geval van annulering door de gast, om welke reden dan ook, is er geen restitutie van de door ons geboekte vliegtickets en handelingskosten.
 • In geval van annulering door de gast van de gereserveerde accommodatie, om welke reden dan ook, langer dan 30 dagen voor aankomst, heeft de gast het recht op een restitutie van de aanbetaling, met in mindering gebracht de overmakingskosten die door ons gemaakt zijn.
 • In geval van annulering door de gast van de gereserveerde accommodatie, om welke reden dan ook, 30 – 10 dagen voor de aankomstdatum, heeft de gast het recht op een restitutie van 50% van het betaalde bedrag, met in mindering gebracht de aanbetaling en de overmakingskosten die door ons gemaakt zijn.
 • In geval van annulering door de gast van de gereserveerde accommodatie, om welke reden dan ook, korter dan 10 dagen voor de aankomstdatum, is er geen recht op restitutie.
 • Niet gemaakte vooraf geboekte en betaalde duiken en andere geboekte maar niet benutte activiteiten kunnen gerestitueerd worden voor 50%.
 • In het geval u een medische conditie heeft die mogelijkerwijs een risico zou kunnen vormen bij persluchtduiken, wordt u verzocht een geldige medische verklaring van een bevoegde arts te overleggen.

Om te duiken met Divers Lodge Lembeh en Weda Reef & Rainforest Resort, moeten duikers minstens 15 jaar oud en gecertificeerd door een internationaal erkende organisatie voor het duiken.

Wij raden aan dat alle gasten een reisverzekering en duikverzekering afsluiten, voorafgaand aan reizen naar Indonesië.